Rotor.fi

Rotor Form Oy

ROTOR.FI

Rotor Form Oy:n verkkosivujen päivittäminen responsiiviseen aikaan.
Tärkeimpänä kohteena sekä Rotorin maahantuomien että muuten edustamien luotettujen brändien esille tuominen.
Muina tavoitteina oli löydettävyyden parantaminen, sivustolla navigoimisen helpottaminen ja yhteystietojen korostaminen.